Welkom op de website van Advocatenkantoor Meijers te Gouda.

Advocatenkantoor Meijers is een klein kantoor dat zich richt op een persoonlijke en kwalitatieve aanpak van uw zaak waarbij een goed overleg met de cliënt en een redelijk tarief voorop staan.

Het kantoor bestaat sedert 1992 en richt zich met name op de volgende rechtsgebieden:

  • Het straf- en strafprocesrecht
  • Het jeugdstrafrecht
  • Het medisch- en gezondheids(zorg)recht
  • Zaken die betrekking hebben op kerk / religie en het kerkelijk recht

Het kantoor is uiteraard aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de Geschillen Commissie Advocatuur.

Mr. Meijers is ook lid van ondermeer de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV), de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten (HVJA) en de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

De werkzaamheden worden zowel verricht op betalende als op toevoegingsbasis (ook wel pro deo genoemd) waarbij de cliënt wel een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage dient te betalen.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid nabij het kantoor.

OVER DE ADVOCAAT

Na in zijn jeugd een aantal jaren technisch onderwijs te hebben gevolgd, heeft mr. P.J.J. (Peter) Meijers, die geboren en getogen is in Gouda, zo’n 2 jaar gewerkt bij een toenmalige Philips vestiging te Den Haag.

Vervolgens heeft hij na de nodige bijscholing de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd en zo’n 10 jaren in diverse sectoren van de gezondheidszorg gewerkt.

Na toen ook het VWO diploma te hebben behaald is hij de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit te Leiden gaan volgen.

In 1992 is mr. Meijers beëdigd als advocaat en heeft toen tevens de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten afgerond. Inmiddels is hij dus al meer dan 25 jaar als advocaat werkzaam.

Naast zijn belangstelling voor het recht in zijn algemeenheid en het straf(proces)recht en medisch/gezondheids(zorg)recht in het bijzonder heeft hij ook veel belangstelling voor de relatie tussen kerk / religie / levensbeschouwing en het recht en het kerkelijk recht.

Voorts is hij een groot natuur- en dierenliefhebber, houdt hij veel van wandelen, muziek en het lezen van boeken op het gebied van de Nederlandse- en buitenlandse literatuur, religie, filosofie, geschiedenis en politiek.

RECHTSGEBIEDEN

Advocatenkantoor Meijers houdt zich bezig met zaken op de volgende rechtsgebieden:

STRAF(PROCES)RECHT

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit is het belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opneemt met een advocaat die zich met strafzaken bezig houdt.

Bij mr. Meijers kunt u terecht voor de verdediging bij de meest uiteenlopende strafbare feiten en strafrechtelijke procedures. Hij kan u als raadsman bijstaan en adviseren en u zo goed mogelijk door het strafproces leiden.

Wanneer u zich in detentie bevindt zal mr. Meijers u uiteraard bezoeken zo veel als nodig is om het strafdossier en de te nemen stappen in het proces met u te bespreken.

Bovenstaande geldt ook voor minderjarigen die met justitie in aanraking komen. Daarbij zal er tevens nauw overleg plaatsvinden met de ouders of verzorgers.

MEDISCH- EN GEZONDHEIDSRECHT

Mr. Meijers kan u ook bijstaan bij kwesties en procedures die betrekking hebben op het medisch- en het gezondheidsrecht.

U moet dan ondermeer denken aan zaken met betrekking tot:

  • patiëntenrechten
  • kwaliteit en professionaliteit
  • klachten, geschillen en het tuchtrecht
  • kwesties met betrekking tot het begin en einde van het leven
  • medische strafzaken

Mr. Meijers doet geen zaken op het gebied van de gedwongen opname in de psychiatrie. Voor dit soort zaken dient u zich te wenden tot een advocaat die zich bezig houdt met zogenaamde Wet Bopz-zaken (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

ZORGRECHT

Mr. Meijers doet ook zaken op het gebied van het zorgrecht. Hierbij moet u ondermeer denken aan zaken die betrekking hebben op het stelsel van de zorg zoals kwesties met betrekking tot

  • de Zorgverzekeringswet
  • de Wet langdurige zorg
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning

TARIEVEN

Zoals alle advocatenkantoren verricht ook advocatenkantoor Meijers de werkzaamheden op basis van een uurtarief.

Dit uurtarief wordt tijdens het intakegesprek tussen de advocaat en de cliënt overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Overigens kan een rechtzoekende in een eerste gratis kennismakingsgesprek zijn zaak of probleem aan de advocaat voorleggen.

Naast het uurtarief worden ook zogeheten verschotten in rekening gebracht. Het gaat hierbij om aan derden te betalen bedragen zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van deskundigen en getuigen.

De totale kosten die voor een cliënt gemoeid zijn met de behandeling van de zaak hangen in grote mate af van het aantal uren dat de advocaat aan de zaak moet besteden, en ook van de vraag of er al dan niet geprocedeerd moet worden.

Soms leidt een advies of een enkele brief tot de gewenste oplossing, doch soms is daar – helaas – een langdurige procedure voor nodig.

Mocht de cliënt op enig moment menen dat de kosten toch te hoog (dreigen) te worden in verhouding tot het belang dat wordt nagestreefd, dan kan hij of zij op elk moment de opdracht beëindigen. Uiteraard zal mr. Meijers hier een actieve adviserende rol in spelen.

Aangezien mr. Meijers het zeer belangrijk vindt dat rechtsbijstand voor iedereen beschikbaar is biedt advocatenkantoor Meijers ook aan minder draagkrachtige cliënten zijn diensten aan op basis van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (in de volksmond ook wel “pro deo” genoemd).

De cliënt verkrijgt dan een zogenaamde “toevoeging” maar dient dan wel aan de advocaat een door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage te betalen.

Het inkomen en vermogen van de cliënt dient dan wel binnen bepaalde grenzen te vallen en de zaak dient een bepaald belang te hebben. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert ook aanvullende regels en criteria. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (zie hierover onder het “links”).

Advocatenkantoor Meijers zal altijd streven naar het best haalbare resultaat voor de cliënten tegen redelijke kosten.

CONTACT

Advocatenkantoor Meijers
Wilhelmina van Pruisenlaan 289
2807 MG Gouda

Consult alleen na telefonische afspraak

Telefoon: 0182 585096 Fax: 0182 524106
E-mail:
advocaat-p.j.j.meijers@planet.nl

Bereikbaarheid:

Komt u met de auto:

De praktijk bevindt zich in de Goudse wijk Goverwelle. Nabij het kantoor is voldoende gratis parkeergelegenheid.


Komt u met het openbaar vervoer:

Vanaf NS station Gouda kunt u Arriva stadsbus 3 (richting Goverwelle) nemen en uitstappen bij bushalte Stadspolderstraat. Deze bus stopt ongeveer 2 minuten van de praktijk.


Vanaf NS station Gouda-Goverwelle kunt u in ongeveer 12 minuten, lopend de praktijk bereiken.

Afbeelding van het kantoor

"© Copyright Avocatenkantoor Meijers - Created by" λtsMeijers